Eika Norden steg med +4,5% i januar. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +5,6%, målt i norske kroner.

Optimisme har preget det globale aksjemarkedet inn i nyåret, der frykten for en større svekkelse av konjunkturen avtar i takt med rapportering av makroøkonomiske nøkkeltall. Den globale verdensindeksen MSCI World steg hele 7,1% i januar målet i dollar, mens aksjemarkedet på de nordiske børsene ga store avvik fra hverandre. Oslo børs var svakest med en flat utvikling, mens Sverige og Danmark steg med henholdsvis 7,6% og 7,1% målt i lokal valuta.  

I månedsrapporten for november i fjor skrev vi at «optimismen i markedet skyldes forventninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing. Vi merker oss at begrepet «myk landing» stadig oftere blir brukt til å beskrive den realøkonomiske utviklingen både i USA og Europa. 

Forventninger om en «myk landing» i USA og Europa, forventninger om at rentetoppen er nær, og forbedret vekstutsikter for kinesisk økonomi har styrket investortilliten og risikoviljen. Vekst- og rentesensitive sykliske selskaper, slik som industri og konsumvarer, har gitt den beste avkastningen så langt i år, og januar var preget av at mange av fjorårets tapere er blitt årets vinnere. Gjennom januar har også selskaper begynt å rapportere sine resultater for fjerde kvartal i 2022. Det gjennomgående temaet for selskaper som har levert sine resultater er at inntekter fortsatt er sterke og på linje med forventninger, mens profittmarginer er under analytikernes estimater. Kostnadsinflasjon er fortsatt gjeldene for en rekke selskaper, mens evnen til å videreføre kostnadsøkninger via økte priser avtar. Vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes. 

I forvaltningen av Eika Norden fondet er vi fortsatt opptatt av å velge selskaper med positiv inntjeningstrend og attraktiv prising. Vi sikter på en balansert portefølje som en innebærer en blanding av verdi- og vekstselskaper.

Forventninger om en «myk landing» i USA og Europa, forventninger om at rentetoppen er nær, og forbedret vekstutsikter for kinesisk økonomi har styrket investortilliten og risikoviljen.  

De største positive bidragsyterne i porteføljen gjennom januar var Nordea, Novo Nordisk og Volvo.

  • På bakgrunn av raskt stigende styringsrenter i Sverige og Eurosonen ble Nordea handlet opp 9.9% i januar. Nordea er en stor og veldiversifisert nordisk bank, som til tross for den siste tidens oppgang fortsetter å være attraktivt priset.
  • Novo Nordisk, den største posisjonen i fondet, handlet opp 3.6% i januar. Etter noen leveranseproblemer har Novo nå for fullt lansert den siste generasjons fedme & diabetslegemiddel i USA. Volvo AB (som produserer lastebiler, busser og anleggsmaskiner) var opp 10.7% på bakgrunn av mer optimisme rundt veksten i Kina og Europa.
  • Volvo rapporterte et resultat som var noe lavere enn ventet, men selskapet er optimistisk på at marginbildet kan forbedres allerede i første kvartal i år.

På den negative siden var Equinor, Genmab og DNB de svakeste bidragsyterne til avkastningen.

  • Equinor var ned 10.9% etter at naturgassprisene falt kraftig på bakgrunn av lavere etterspørsel og uvanlig mildt vær i kontinental-Europa. Fondet har redusert posisjonen i Equinor siden vi nå forventer at analytikere fremover vil kutte estimatene for inntjening.
  • Genmab, et dansk legemiddelselskap, falt 6.4% i januar etter at selskapet indikerte noe høyere Forskning & Utviklingskostnader samtidig som valutaeffekter påvirket inntjeningen negativt. Til tross for dette vil Genmab fortsette å levere kraftig inntjeningsvekst de nærmeste årene og vi har beholdt posisjonen i selskapet.
  • Her hjemme falt DNB 4.3% og hadde dermed en svakere utvikling enn de svenske bankene. Fallende energipriser og en forsiktigere oppgang i styringsrentene gjorde at investorer så utenfor Norge for å få bank-eksponering. Med en sterk kapitalposisjon, god risikostyring og en fortsatt positiv inntjeningstrend ser vi fortsatt potensiale i DNB.

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.