Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,98 % i april. Hittil i år er avkastningen 3,52 %. 

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i april. Mens norske pengemarkedsrenter har vært stabile siste måned, har lange renter steget og forventningene til rentekutt i USA og Norge er utsatt til senere i år.  

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Aurskog Sparebank (fondsobligasjon), Mowi og Home Services Group, mens vi har solgt ut Brage Finans. Gjennomsnittlig løpetid er 2,13 år og rentedurasjonen er 0,64. 

Utsikter 

Kredittmarginene er litt lavere enn det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.