RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,45% i januar.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling siste måned. I førstehåndsmarkedet har aktiviteten økt og det er gjort mange emisjoner både innen Investment Grade og High Yield de siste ukene. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i januar, men forventer å heve den ved sitt neste møte i mars. 

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

De største positive bidragsyterne til avkastningen siste måned var Balder og Danske Bank.
Nye poster siste måned er Arion Banki, Norlandia Health & Care, Luminor Bank og B2 Holding, mens vi har solgt ut Balder.

Gjennomsnittlig løpetid er 1,66 år og rentedurasjonen er 0,39.

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.