Handel med kryptovaluta/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig.

Det er knyttet stor risiko med slik handel og myndighetene har advart mot investering.

Kryptovaluta er lite regulert og i påvente på klarere retningslinjer har de fleste banker etablert strenge regler og dokumentasjonskrav for å unngå å bli benyttet til ulovlige transaksjoner.

Ved utbetaling fra utenlandske kryptobørser må transaksjonen ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet. På Finanstilsynets sine sider ligger listen over hvilke børser som er rapporteringspliktige. Se link nederst i dokumentet.

Hvis det oppdages innbetalinger fra utenlandske kryptobørser/vekslere kan/vil disse bli frosset inntil dokumentasjon er levert og godkjent av oss. Dette kan eksempelvis være Coinbase, Binance, Kraken, Etoro m.flere.

Det fremlegges dokumentasjon på alle transaksjoner fra kjøpsdato til utbetaling blir satt inn på konto i Strømmen Sparebank. Den aktuelle kryptobørsen må gå god for at transaksjoner er legitime. Rapport må bestilles og eventuelle kostnader dekkes av kunde selv.

Dokumentasjon på at formue og eventuell gevinst er rapportert til Skattemyndighetene må også fremlegges.

Er handelen gjennomført via konto i annen bank, må midlenes opprinnelse dokumenteres.

All dokumentasjon må godkjennes av Strømmen Sparebank. Vi er en lokal sparebank så all dokumentasjon må være oversatt til norsk.

Ved manglende dokumentasjon kan du som kunde risikere at midler blir frosset inntil mottatt dokumentasjon er godkjent. Midler kan også bli returnert. Vi gjør oppmerksom på at selv om ovennevnte dokumentasjon er mottatt kan Strømmen Sparebank avvise transaksjonen da det må påberegnes noen ukers behandlingstid.

Finanstilsynets side:

https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/rapporter/?t=fe996d40-9d7d-4d0b-9727-6a573ee92735