Seniorlån - LittExtra

Seniorlån som gir deg større økonomisk frihet! For deg over 60 år som eier egen bolig
Rotting hagemøbler på terrasse. foto

Seniorlån - LittExtra

Med LittExtra kan dere frigjøre en del av sparepengene som er bundet opp i boligen. Dere behøver ikke løpende å betale verken renter eller avdrag, rentene legges til lånet. Lånet skal først tilbakebetales ved salg av boligen. Dere bestemmer selv om dere vil ha lånet utbetalt som et engangsbeløp, fast månedlig beløp eller en kombinasjon av disse.

Hvorfor LittExtra?
• Få litt ekstra å rutte med i hverdagen
• Reise, dyrke hobbyer eller realisere andre drømmer mens du er frisk
• Dele ut forskudd på arv eller hjelpe barn og barnebarn
• Innfri lån du i dag betaler renter og avdrag på

Hva med LittExtra
• Deler av sparepenger som er bundet opp i boligen kan gi deg økt økonomisk handlefrihet.
• Fortsetter boligprisene å stige er det dere som får gleden av denne og dermed muligheten til å etterlate dere en betydelig arv til neste generasjon.
• Dere får trygghet for at dere kan bo i boligen så lenge dere ønsker eller er i stand til det.