Her i Norge har vi et godt helsesystem og sosialt sikkerhetsnett som kan gi oss en viss trygghet, men det er likevel viktig å ha personforsikringer som beskytter deg og din families økonomi.

Uføreforsikring

En uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke. En uføreforsikring kan gi deg inntektserstatning for å dekke utgiftene dine mens du er ute av stand til å jobbe. Slik kan du opprettholde levestandarden din.

Selv om det offentlige helsevesenet i Norge er godt utviklet og dekker noe av inntektstapet ved uførhet, vil du oppleve at uføretrygden du mottar fra NAV er mye lavere enn lønnen du er vant til. En uføreforsikring kommer i tillegg til utbetalingene fra NAV og demper inntektstapet.

Lær mer om uføreforsikring.

Kritisk sykdom

En forsikring ved kritisk sykdom gir deg en skattefri engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom. Hvordan du bruker utbetalingen er helt opp til deg. Selv om helsevesenet i Norge tilbyr god behandling, kan det fortsatt være kostnader som ikke dekkes av det offentlige.

Forsikringen kan for eksempel benyttes til å betale for behandling som ikke dekkes av det offentlige eller til å nedbetale gjeld. Eller kanskje ønsker du å tilbringe mer tid med dine nærmeste? Valget er ditt.

Lær mer om forsikring ved kritisk sykdom.

Dødsfallsforsikring

Hvis du skulle gå bort, vil din familie ha råd til å beholde boligen? En dødsfallsforsikring kan gi din familie økonomisk trygghet hvis noe skulle skje med deg. Forsikringen gir en utbetaling som hjelper familien din med å betale for bolig og andre utgifter.

Lær mer om dødsfallsforsikring.

Barne- og ungdomsforsikring

Hvis du har barn, vil du sannsynligvis at de skal ha et best mulig liv. En barneforsikring kan gi økonomisk trygghet for dine barn hvis de skulle bli syke eller skadet. Forsikringen kan gi en utbetaling som kan dekke opp for de økonomiske konsekvensene om noe skulle skje. Til 236 kroner i måneden er barneforsikring en billig investering i barnet ditt sin fremtid.

Lær mer om barne- og ungdomsforsikring.

Finn løsningen for deg

Ta kontakt med din forsikringsrådgiver for å diskutere forsikringsbehovene dine og finne ut hvilke personforsikringer som passer best for deg. Forsikringsrådgiveren kan hjelpe deg med å sette sammen forsikringene som passer dine behov og budsjetter.

Det å ha riktig forsikringsdekning kan gi deg og dine kjære økt trygghet og ro i sinnet. Så ikke nøl med å kontakte din forsikringsrådgiver og finne ut hvilke personforsikringer som passer best for dine behov.