«Hva gjør jeg nå?», tenker mange når det som skal være familiens trygge havn rammes. Det aller første du må gjøre er å gjøre nødvendige skadebegrensende tiltak. Deretter kontakter du Eika, og du kan enkelt melde skaden her.

Når du har meldt ifra, vil det som regel bli sendt en takstmann eller en annen fagperson for å kartlegge omfanget av skadene. Takstmannen tar normalt kontakt dagen etter, dersom det er en vanlig virkedag.

I tillegg til å melde skaden, er det viktig at du gjør det som er nødvendig for å avverge skaden, for eksempel å bestille rørlegger eller annen håndverker. Drøyer du med å melde fra om skaden, eller ikke gjør nødvendige tiltak for å minimere omfanget, kan du risikere at skaden forverres og at kostnadene som påløper ikke blir erstattet.

Eika har stort fokus på sirkulær økonomi og det å begrense forbruket av verdens ressurser. Vi jobber derfor for at man i størst mulig grad skal reparere fremfor å bytte ut. Vi følger aktivt med på alternative løsninger som i dag utvikles for å gjøre minst mulig inngrep og allikevel samtidig sikre at skaden blir reparert med best mulig utfall for deg og miljøet.

Hva dekkes av husforsikringen?
Forsikringen dekker tap ved brann-, vann-, tyveri- og naturskader, i tillegg til andre såkalte kaskoskader. Disse kan du lese mer om i vilkårene. Du får også kompensasjon dersom du må bo utenfor hjemmet eller taper husleieinntekter som følge av en dekningsmessig skade. Om du ønsker en utvidet forsikring, kan du oppgradere til Bolig Pluss.

Bolig Pluss inkluderer blant annet:

  • Følgeskader ved vannlekkasje gjennom yttertak eller håndverkerfeil.
  • Forhøyet sum til spesialtilpasning av bolig dersom et familiemedlem blir rullestolbruker.
  • 100 prosent erstatning dersom boligen blir mer enn 75 prosent skadet.

Hva skal meldes til politiet?
Som hovedregel skal følgende skader meldes til politiet:

  •  Brannskader
  •  Tyveri- og hærverkskader
  •  Overfall
  •  Ran
  •  Veskenapping

Det hender at de som skal vurdere saken ønsker at andre skader skal meldes til politiet. Dokumentasjon for anmeldt forhold må legges ved skademeldingen.

Er det annen dokumentasjon som bør legges ved?
Noen ganger kan det være vanskelig å vurdere skadene, dersom det ikke foreligger nok opplysninger. Derfor vil saksbehandler i enkelte tilfeller be om utfyllende informasjon i en skademelding og eventuelt bilder for dokumentasjon.

Eventuelle kvitteringer og fakturaer for håndverkere eller andre fagpersoner må også legges ved. Som hovedregel betaler du dette selv og får det deretter refundert. Dersom Eika sender fagpersoner, betales regningen direkte av Eika.

Vi hjelper deg gjerne!