Landbruk

Landbruk

Få hjelp ved skade, sykdom eller tap for deg som landbrukskunde. Ha forsikringsnummeret ditt klart så kan vi hjelpe deg raskere.

Spørsmål og svar

Trenger du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring