Mange lengter etter late feriedager, gjerne på en båt. Hvorfor ikke benytte anledningen til å realisere drømmen om å kjøpe båt og oppleve vårt vakre land som skipper på egen skute?

Det viktigste du gjør enten du er på Mjøsa, sjøen eller hvor enn du måtte være er å tenke sikkerhet.

Følg Redningsselskapets sjøvettregler

  1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  4. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  5. Vær uthvilt og edru. 
  6. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Husk at ethvert brudd på promille-reglene til sjøs gir tap av føreretten. Landets øverste domstol har avgjort at om man kjører båt med mer enn 0,8 i promille skal man bli fratatt førerett til båt i minst ett år.

 

Vikepliktregler til sjøs

  • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).
  • Du har vikeplikt for båter du innhenter.
  • Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.
  • Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer. (Norsk særregel - forenklet)

Kilde: Redningsselskapet

Snakk med oss om båtlån og båtforsikring.

Ta vare på de gode dagene på vannet!