Automatisk eFaktura

Automatisk eFaktura betyr at du som kunde får tilsendt faktura rett i nettbanken. Det er både enkelt og trygt.

Slik sjekker du i nettbanken:

  • Klikk på "Betalinger" i menyen
  • Gå til eFaktura
  • Velg "Automatisk eFaktura" øverst til høyre
  • Klikk på den grønne knappen for å aktivere

Aktivert automatisk efaktura

Hvis du har aktivert automatisk eFaktura allerede vil nettbanken se slik ut. Du trenger ikke foreta deg noe. Du kan oppdatere e-post og mobilnummer hvis du trenger. 

Slik sjekker du i nye Eika mobilbank:

  • Velg menyen øverst med tre streker
  • Trykk på "betale"
  • Trykk på "eFaktura"
  • Hvis knappen er mørk slik som på bildet så er automatisk eFaktura på
  • Hvis knappen er hvit kan du trykke for å aktivere 

eFaktura