Husdyrforsikring

Husdyrforsikring sikrer økonomien for deg som har husdyr på gården.
  • Dekker avbruddstap som følge av sykdom
  • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen reduseres
  • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting
Kontakt meg om forsikring av husdyr

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

  • Forsikring av produksjonsdyra på gården.
  • Sikrer bonden mot store økonomiske tap dersom sykdom fører til at dyr dør, produksjonen blir vesentlig redusert eller myndighetene pålegger restriksjoner/nedslakting.  
  • Ingen aldersnedtrapping av forsikringsverdien på husdyrene.
  • Kalv av ammeku er automatisk medforsikret i 6 måneder med 40 % av mordyrets verdi. 
  • Katastrofedekning – lav premie, fullgod dekning ved store tap og driftsavbrudd.