Gårdbrukers bil

Denne forsikringen dekker biler på inntil 4,5 tonn som brukes i landbruket.
  • Mulighet for utvidet leiebildekning og totalskadegaranti
  • Egne varer og verktøy for inntil kr 100 000 er inkludert
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvidet maskinskadedekning
Kontakt meg om forsikring av gårdbrukers bil

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov. 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvidet
Leiebil i hele reparasjonsperioden
Totalskadegaranti - utvidet
Vognskade

Maskinskade

Bagasje

Ekstrautstyr inntil 60 000

Brann


Tyveri


Glass


Redning


AnsvarRettshjelp

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har.

Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene. 


Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Ekstrautstyr over 60 000

Avbrudd

Yrkesverktøy/egne varer


UlykkeLeiebil i 10 dager