Alle i Norge er dekket gjennom folketrygden, men vanligvis utgjør ikke pensjon fra denne mer enn 35 til 40 prosent av det du får i lønn i dag, avhengig av hvor stor lønn du har hatt i din karriere og hvor mange år du har jobbet.

Lov om tjenestepensjon sier at alle bedrifter med mer enn to ansatte må ha en tjenestepensjonsordning der det settes av minimum to prosent av lønnen til de ansatte i ordningen. Jobber du derimot for deg selv, eller bare har én ansatt, har bedriften ingen slike krav. Men ingen av oss vil vel gå ned i levestandard når vi en gang blir pensjonister? Derfor må du spare selv i tillegg, for å oppnå en pensjon som matcher lønnen.

Tre ulike pensjonsløsninger
Det finnes i hovedsak tre mulige pensjonsordninger; Ytelsespensjon, innskuddspensjon og pensjonsfond.

Ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder er bestemt på forhånd. Denne ordningen er forutsigbar for den ansatte og baserer seg på en «beregnet» folketrygd. Bedriften betaler inn den årlige premien til pensjonsordningen, og premien avhenger blant annet av hvor lenge du har spart, alder og lønnsnivå. Ytelsespensjon er en forsikringsordning, der du garantert får pensjonsutbetaling etter fastsatt nivå, men egner seg best for store bedrifter.

Innskuddspensjon er en ren spareordning, der innbetalingen til pensjonsordningen er fastsatt som en prosentsats av lønnen. Denne løsningen er forutsigbar for bedriften, men nivået på pensjonen for den enkelte vil avhenge av innbetalingene, avkastningen og hvor lang utbetalingstid du velger. Størrelsen på pensjonen er helt uavhengig av folketrygd og opptjeningstid.

Egen sparing gjennom f.eks pensjonsfond, er den tredje løsningen. Her kan du velge mellom aksjefond med høyest risiko, kombinasjonsfond med lavere risiko eller rentefond med lavest risiko.

 • Les mer om våre pensjonsfond

 • Men hvordan velge den rette ordningen som passer din virksomhet?

  Når gode råd er lønnsomme
  Er du bedriftsleder i et lite foretak, kan det virke komplisert å komme i gang med pensjonssparingen. Et sted å starte er rett og slett å ta kontakt med en rådgiver i banken.

  - Det er et lite regnestykke å finne ut hva som lønner seg for den enkelte. Det er mange faktorer som spiller inn, sier markedsdirektør i Eika kapitalforvaltning, Gunnar Birkevold.

  Blant annet er det viktig å være obs på at utbetalingen fra folketrygden blir prosentvis lavere jo høyere inntekt du har. Alt du tjener over 7,1 G (kr 708.992) vil ikke telle med i pensjonsopptjeningen fra folketrygden. Derfor kan det være lønnsomt med innskuddspensjon om du tjener rundt 500.000 i året. Men da er en avhengig av høy avkastning på innskuddet man sparer, sier Birkeland.

  Er du lavtlønnet, kan det i noen tilfeller også lønne seg å velge innskuddspensjon.

  - Grunnen er at du er forsikret gjennom ordningen og får innskuddet dekket om du skulle bli langvarig syk, forteller han.

  Men først og fremst bør du snakke med en bankrådgiver for å kartlegge og finne ut hva som er økonomisk lønnsomt.

  - Sammen må dere gå gjennom alle tallene. Om det skulle vise seg at ytelses- eller innskuddspensjon ikke er lønnsomt for deg, bør du spare i fond, avslutter han.