Vi tilbyr innskuddsautomat for sedler og mynt til kunder av Strømmen Sparebank.

Forutsetning for å benytte innskuddsautomat er at vi blir benyttet som hovedbank. Benyttes vi kun som innskuddsbank, for så at beløpet føres videre vil mulighet for kontantinnskudd stenges, beløp som føres videre kan belastes med kr 100,- per innskudd.  (se prisliste).

Bruk av innskuddsautomat må være krysset av på kundens kundeerklæringsskjema, og stemme overens med kundens oppgitte bruk av banken.

Overstiger innsatt beløp per år kr 25.000,- på privatkonto uten at dette er oppgitt på kundeerklæringsskjema, vil innskudd bli avvist. Ved innskudd over dette må kunde kunne dokumentere midlers opprinnelse, og oppdatert kundeerklæring må fylles ut.

Ved større kontantinnskudd må bank kontaktes i forkant for å avklare dokumentasjon på midlers opprinnelse. Ved kjøp og salg av varer og tjenester fra for eksempel «Finn», så oppfordrer vi til at dette går via bankkonto.

Innskudd på privatkonto der vi er hovedbank, konto for barn, og lag/forening er gebyrfritt. (forutsetning gitt under punkt tre)

Innskudd på Firmakonto belastes med kr 100,- per innskudd.

Ved innskudd på over kr 250.000,- på Bedriftskonto per år, må vi henvise til at kunde oppretter egen avtale direkte med Nokas. Ta kontakt med din kunderådgiver for nærmere informasjon.