Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får kundene våre mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.
Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i perioden 28.februar til 10. april.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar/Norsk Gallup, og en rekke av våre kunder er trukket ut til å motta en e-postinvitasjon følgende avsender-id:

Kantar (survey@norskgallup.no)

Besvarelsen tar 8-10 minutter:
Alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-
Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden.

Vi publiserer denne informasjonen for å opplyse om at dersom du mottar epost fra Norsk Gallup, så er det altså snakk om vår kundeundersøkelse, og ikke en svindel-epost.

Ønsker deg og dine en fin april.

Med vennlig hilsen.