Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum NOK 2.500, i samme periode.

Det skal i år velges 4 medlemmer 2 varamedlemmer for 4 år blant valgbare innskytere, til forstanderskapet.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

 

Det er ikke innkommet andre forslag på kandidater fra andre enn valgkomiteen.

Strømmen Sparebanks valgkomite innstiller følgende til forstanderskapsmøtet 21.03.2024: 

                           

Innskytervalgte

medlemmer

Innstilling

Innskytervalgte varamedlemmer

Innstilling

Espen Kristiansen

Espen Kristiansen

Vanja Sortnes

Vanja Sortnes

 

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

Wibeke Beky

 

Harald Wethal

 

Frode Harsjøen

Terje Bratlie

 

Jan Munthe-Kaas

 

Ingunn Idsø

 

 

Jon Vidar Ukkestad

 

Stein J.W.A. Bingen

 

 

Kenneth Wangen

 

 

 

 

Grete Krogstad

 

 

 

 

Elisabeth Røisli

 

 

 

 

Marit Heiberg

 

 

 

 

Monika Martinsen

 

 

 

 

May Wenche Amundsen

May Wenche Amundsen

 

 

 

Ole Andreas Holmsen

 

 

 

 

Pål Gunnar Gløtta

 

 

 

 

Kamaljit Singh Janda

Kamaljit Singh Janda

 

 

 

Anders Tofthagen

 

 

 

 

Johanna Therese Holmgren

Johanna Therese Holmgren

 

 

 

Torill Sauer

 

 

 

 

Åse Eidholm