Innskytervalg til Strømmen Sparebanks forstanderskap

Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum NOK 2.500  i samme periode.

Det skal i år velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer for 4 år blant valgbare innskytere, til forstanderskapet.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

(Medlemmer på valg er markert)

 

Forstanderskapet 2023

                       

Innskytervalgte

medlemmer

Innstilling

Innskytervalgte varamedlemmer

Innstilling

Espen Kristiansen

 

På valg – tar gjenvalg

Vanja Sortnes

 

 

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

 

På valg - tar ikke gjenvalg

 

Harald Wethal

 

 

Frode Harsjøen

På valg - tar ikke gjenvalg

 

Jan Munthe-Kaas

 

 

Ingunn Idsø

 

 

Jon Vidar Ukkestad

 

 

Stein J.W.A. Bingen

 

 

Kenneth Wangen

 

 

 

 

 

Grete Krogstad

 

 

 

 

 

Elisabeth Røisli

 

 

 

 

 

Marit Heiberg

 

 

 

 

 

Monika Martinsen

 

 

 

 

 

May Wenche Amundsen

 

På valg – tar gjenvalg

 

 

 

Ole Andreas Holmsen

 

 

 

 

 

Pål Gløtta

 

 

 

 

 

Kamaljit Singh Janda

 

På valg – tar gjenvalg

 

 

 

Anders Tofthagen

 

 

 

 

 

Johanna Therese Holmgren

På valg – tar gjenvalg

 

 

 

Torill Sauer

 

 

 

 

 

Åse Eidholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømmen Sparebanks valgkomité mottar og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på forespurte kandidater innen torsdag 22. februar 2024 kl. 12.00.

Forslag må inneholde kandidatens navn, adresse og fødselsdato og sendes pr. sikker melding til valgkomitéen v/Hilde Krogstad hk@strommensparebank.no, eventuelt leveres i banken i lukket konvolutt merket «Valgkomité» innen angitt frist.  

Foreslåtte kandidater vil bli annonsert mandag 26. februar 2024.

Valget på foreslåtte kandidater vil foregå elektronisk umiddelbart etter annonsering.