Innskytervalg til Strømmen Sparebanks forstanderskap

Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum kr. 2.500,-  i samme periode.

Det skal i år velges 3 medlemmer for 4 år og 1 medlem for 3 år blant valgbare innskytere, til forstanderskapet.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

(Medlemmer på valg er markert)

Strømmen Sparebanks valgkomite innstiller følgende til forstanderskapsmøtet 2021:

Innskytervalgte

medlemmer

 

Innskytervalgte varamedlemmer

 

Espen Kristiansen

 

 

Vanja Sortnes

 

 

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

 

 

 

Harald Wethal

 

Harald Wethal

- for 4 år

Frode Harsjøen

 

 

Jan Munthe-Kaas

 

 

Pål Gløtta

 

 

Jon Vidar Ukkestad

 

 

Grete Krogstad

Elisabeth Røisli

- for 3 år

 

Kenneth Wangen

 

 

 

 

 

Christine Kværnæs

 

Grete Krogstad

- for 4 år

 

 

 

Lise Fjeldvang Braathen

 

 

 

 

 

Marit Heiberg

 

 

 

 

 

Monika Martinsen

 

 

 

 

 

May Wenche Amundsen

 

 

 

 

 

Ole Andreas Holmsen

 

 

 

 

 

Wenche Hestenes

 

 

 

 

 

Svein Ronny Høgtorp

 

Janda Kamaljit Singh – for 3 år

 

 

 

Sverre Asle Folkedal

 

 

 

 

 

Johanna Therese Holmgren

 

 

 

 

Torill Sauer

 

Torill Sauer

- for 4 år

 

 

 

Åse Eidholm