Innskytervalg til Strømmen Sparebanks forstanderskap

Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- i samme periode.

Det skal i år velges 5 medlemmer og 4 varamedlemm blant valgbare innskytere til forstanderskapet for en periode på 4 år.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

(Medlemmer på valg er markert)

 

Ingen kandidater innkommet fra innskytere, valgkomitéens innstilling;

 

                                              FORSTANDERSKAP 2019

Innskytervalgte

medlemmer

 

Innskytervalgte varamedlemmer

 

Espen Kristiansen

 

Stiller til gjenvalg

Vanja Sortnes

Stiller til gjenvalg

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

 

Stiller til gjenvalg

Harald Wethal

 

 

Thomas Endresen

Utgår, ny foreslås av valgkomité

Jan Munthe-Kaas

 

 

Pål Gløtta

 

Jon Vidar Ukkestad

 

 

Johanna Therese Holmgren

Til fast medlem

Kenneth Wangen

 

 

 

Ny – Grete Krogstad

Christine Kværnæs

 

 

 

 

Lise Fjeldvang Braathen

 

Stiller til gjenvalg

 

 

Marit Heiberg

 

 

 

 

Monika Martinsen

 

 

 

 

May Wenche Amundsen

 

Stiller til gjenvalg

 

 

Ole Andreas Holmsen

 

 

 

 

Wenche Hestenes

 

 

 

 

Svein Ronny Høgtorp

 

Stiller til gjenvalg

 

 

Sverre Asle Folkedal

 

 

 

 

Tommy Edvardsen

 

Utgår – ny, Johanna Therese Holmgren

 

 

Torill Sauer

 

 

 

 

Åse Eidholm