Innskytervalg til Strømmen Sparebanks forstanderskap

Stemmeberettigede og valgbare er alle kunder med aktivt kundeforhold i Strømmen Sparebank i minimum de siste 6 måneder og innskudd i banken på minimum NOK 2.500, i samme periode.

Det skal i år velges 6 medlemmer for 4 år blant valgbare innskytere, til forstanderskapet.

Forstanderskapet består i dag av følgende innskytervalgte medlemmer;

 

Strømmen Sparebanks valgkomite innstiller følgende til forstanderskapsmøtet 2023:

                           

Innskytervalgte

medlemmer

Innstilling

Innskytervalgte varamedlemmer

Innstilling

Espen Kristiansen

 

Vanja Sortnes

 

 

Hans Jacob Flock

 

Jan Arvid Prytz

 

 

Harald Wethal

 

Frode Harsjøen

 

 

Jan Munthe-Kaas

 

Ingunn Idsø

 

 

Jon Vidar Ukkestad

Gjenvalg – for 4 år

Stein J.W.A. Bingen

 

 

Kenneth Wangen

Gjenvalg – for 4 år

 

 

 

Grete Krogstad

 

 

 

 

Elisabeth Røisli

 

 

 

 

Marit Heiberg

Gjenvalg – for 4 år

 

 

 

Monika Martinsen

Gjenvalg – for 4 år

 

 

 

May Wenche Amundsen

 

 

 

 

Ole Andreas Holmsen

Gjenvalg – for 4 år

 

 

 

Pål Gløtta

 

 

 

 

Kamaljuit Singh Janda

 

 

 

 

Sverre Asle Folkedal

Anders Tofthagen - for 4 år

 

 

 

Johanna Therese Holmgren

 

 

 

 

Torill Sauer

 

 

 

 

Åse Eidholm